Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Номтой өглөө" номын хэлэлцүүлэг уулзалт 3

Дорнод аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолын дагуу "Алтан товч" судрыг залсанаар өглөөний үйл ажиллагаа маань эхэллээ. Хэлэлцүүлгийг ДИС-ийн түүх, нийгмийн багш Б.Цог удирдан явууллаа. Хүрэлцэн ирсэн зочид, сурагчиддаа баярлалаа. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.