Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

Шинэ мэдээ

Их, дээд, МСҮТ, Политехникийн коллеж, ЕБ-ын сургууль төгсөгчдийн шалгалт эхлэх гэж байгаа тул Дорнод аймгийн Төв номын сангийн "НИЙТИЙН УНШЛАГЫН ТАНХИМ" 5-р сарын 14-нөөс 6-р сарын 20 хүртэл уртасгасан цагаар ажиллана. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.