Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

Аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар “Номын хур-7 хоног” аяныг зохион байгууллаа

Аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар 2018 оны 5-р сарын 30-нд “Номын хур-7хоног” аяныг зохион байгууллаа. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын 5 албан хаагчдад шинээр карт нээж 28 хүнд 90 номоор үйлчилсэн. Үйл ажиллагааны төгсгөлд “30 НОМЫН ХОЖИЛ” шоу цэнгээнт нэвтрүүлгийг 2 үе шаттайгаар зохион явуулсан. 1-р үед мэргэжилтэн Г. Оргилмаа, Н. Баярцогт, 2-р үед мэргэжилтэн Б. Батгэрэл, Ц. Сансармөнх нар амжилттай оролцлоо. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.