Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 308
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 255
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 242
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 279
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 248
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 277
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 236
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 250
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 310
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 828