Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 248
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 222
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 210
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 234
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 219
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 237
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 208
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 215
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 240
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 627