Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 280
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 242
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 227
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 257
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 236
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 258
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 224
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 232
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 264
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 705