Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 211
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 188
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 183
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 200
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 185
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 207
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 179
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 186
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 195
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 495