Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 159
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 137
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 140
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 152
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 140
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 160
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 135
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 142
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 137
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 414