Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээллүүд

Хүүхдийн уншлагын танхим:

Нэг ээлжид 54 хүүхдэд үйлчлэх суудалтай. Хүүхдийн танин мэдэхүйн болон Монгол, Орос, гадаадын уран зохиол, ардын аман зохиол үлгэрүүд, төрөл бүрийн CD сурах бичгүүдээр бүрдсэн 8000 гаруй номтой ойрын фондтой.